Regelbundet på söndagarna samlas hela kyrkan för att fira gudstjänst tillsammans och dit är du välkommen att vara med precis som du är. Gudstjänsten är församlingens höjdpunkt där alla åldrar kommer tillsammans för att rikta oss till Gud. Varje gudstjänst består av olika delar, t. ex. sjunger vi sånger till Guds ära, ber samt att någon undervisar från Bibeln, Guds ord.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search