Vi tror på en personlig Gud. Vi tror att Gud är en och att han är uppenbarad för oss genom Fadern, Sonen och den Helige Ande. Vi tror att Gud vill ha en relation med varje människa.

Jesus är Guds son som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse har gjort det möjligt för varje människa att få en personlig relation med Gud.

Den Helige Ande är sänd från Gud för att hjälpa oss att hålla relationen med Gud levande och ge oss kraft att möta varje ny dag oavsett vad den bär med sig.

Om du har frågor om kristen tro eller om hur vi tror i någon mer specifik fråga är du välkommen att höra av dig på 0722-530303 eller pingstvikbolandet@gmail.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search