Söndagsträffen är för barn som är från 3 år och uppåt och är församlingens ”söndagsskola”. Söndagsträffen samlas vanligtvis i Marieborg (Pingstkyrkans gamla pastorsbostad) kl. 10-12 på söndagar. Träffarna fylls av aktiviteter som: bibelberättelse, pyssel och lek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search