Ungefär en söndag i månaden förlägger Pingstkyrkan sin gudstjänst till äldreboendet Wijkagården på Bygdegatan 15 i Östra Husby på Vikbolandet. Under gudstjänsten/andakten sjunger vi tillsammans med de äldre samt håller en betraktelse runt ett bibelord.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search